Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

KAMPANIA SPOŁECZNA
PRZECIWDZIAŁAJĄCA STEREOTYPOM W POSTRZEGANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Akcja promocyjna i reklamowa

Lokalne otwarte spotkanie nt. uznawania praw osób niepełnosprawnych połączone z wystawą artystyczną prac osób niepełnosprawnych

Spot internetowy – krótki spot emitowany na stronach internetowych realizatora projektu, partnerów i współpracujących bądź zaprzyjaźnionych z fundacją podmiotów, przeciwdziałający stereotypom w postrzeganiu osób niepełnosprawnych
Powrót do strony głównej Fundacji Powrót do strony głównej projektu