Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

„POMIĘDZY BARIERAMI – PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY I BARIERY ŚWIADOMOŚCIOWE MŁODZIEŻY” –
CYKL WARSZTATÓW DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH Z TERENU POWIATU MALBORSKIEGO.
Powrót do strony głównej Fundacji Powrót do strony głównej projektu