Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

„MARZENIA BEZ BARIER” –
REALIZACJA REPORTAŻU FILMOWEGO O POTRZEBACH I MARZENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Powrót do strony głównej Fundacji Powrót do strony głównej projektu