Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

REALIZACJA BADANIA
„BARIERY ARCHITEKTONICZNE I ŚWIADOMOŚCIOWE NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY NOWY STAW” –
JAK MIESZKAŃCY I SAME OSOBY WYKLUCZONE POSTRZEGAJĄ MIASTO I GMINĘ W ZAKRESIE ISTNIEJĄCYCH BARIER.Powrót do strony głównej Fundacji Powrót do strony głównej projektu