Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

KONKURSY!!!

Fundacja serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców powiatu malborskiego do udziału w konkursie literackim pn. „Patrzeć pomiędzy barierami – osoby niepełnosprawne oczami mieszkańców” i w konkursie plastycznym „Ponad barierami” na plakat promujący ideę integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Do pobrania regulaminy i karty zgłoszeń.Powrót do strony głównej Fundacji Powrót do strony głównej projektu