2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Bilans

2021

Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Bilans

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Bilans

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bilans

2018

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2018 r. wariant porównawczy 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzone 29.03.2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia
dotyczy sprawozdania za rok 2018

2017

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzone 30.03.2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne
sporządzone za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia
sporządzone za rok 2017

2016

Bilans
sporządzony za rok 2016

Rachunek zysków i strat
sporządzony za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzone za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne
sporządzone za rok 2016

Dodatkowe informacje i objaśnienia
sporządzone za rok 2016

2015

Bilans
sporządzony za rok 2015

Rachunek zysków i strat
sporządzony za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzone za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne
sporządzone za rok 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia
sporządzone za rok 2015 

Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2 

fundacja.nadzieja2@wp.pl

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56 

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010