Fundacja Humanitarna „Nadzieja” powstała jako realizacja marzeń jednej osoby.

Była nią Stefania Zaorska, zwykła (a może właśnie niezwykła) starsza pani z małego miasteczka na Żuławach. Mówiono na nią Babcia i nie tylko dlatego, że miała własne wnuki. Była to niesamowita osoba, do której wszyscy lgnęli, która wzbudzała zaufanie, pobudzała do zwierzeń. Umiała nie tylko mądrze i ładnie mówić, przede wszystkim potrafiła słuchać. I chyba tym zdobywała wiele serc.

Babcia przeżyła swoje życie zawodowe bardzo aktywnie i gdy znalazła się na emeryturze, bardzo ją odczuła. A ponieważ była jeszcze pełna życia i wigoru, postanowiła zająć się działalnością, która może dać satysfakcję, a jednocześnie pomóc innym. W taki oto sposób powstało Koło Pomocy Dzieciom Chorym i Ludziom Niepełnosprawnym.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 8 kwietnia 1991 r. w tymczasowej siedzibie Nowostawskiego Ośrodka Kultury (kto jeszcze pamięta „pohybel”?) i brały w nim udział, oprócz Babci Steni, następujące osoby:

 • ks. dziekan Ireneusz Glegociński, proboszcz parafii nowostawskiej
 • dr inż. Zygmunt Tomczonek, aktualny przewodniczący Rady Miejskiej
 • dr Włodzimierz Żółtański, lekarz, kierownik Ośrodka Zdrowia
 • Elżbieta Zakrzewska, dyr. Przedszkola miejskiego
 • Barbara Pentala, nauczycielka
 • Felicja Juś, nauczycielka

Koło zorganizowało jasełka, Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych i Mikołajki, jednak szybko okazało się, że nie ma szans w zetknięciu z rzeczywistością, na przykład nie mogło pozyskiwać pieniędzy…

…w takim układzie rok później, dokładnie 13 lipca 1992r. Babcia Stefania przed notariuszem w Malborku ustanowiła fundację pod nazwą „Fundacja Humanitarna NADZIEJA”. Jej celem miała być pomoc socjalna, materialna, medyczna, pedagogiczna i kulturalna każdej osobie jej potrzebującej, a przede wszystkim dzieciom chorym i osobom niepełnosprawnym i starszym. W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

 • Stefania Zaorska – prezes
 • Ryszard Sawirski – sekretarz
 • Felicja Juś – skarbnik
 • Małgorzata Jędrzejewska – członek
 • Andre Gasser – członek

We wrześniu tegoż roku została podpisana umowa między naszą „Nadzieją” a francuską fundacją „Parrains de L’Espoir”, dzięki czemu mogliśmy liczyć na pomoc w postaci transportów z odzieżą używaną. I, trzeba przyznać, przez wiele lat było to jedyne źródło utrzymania Fundacji…

I oto naszedł ważny dzień w historii Fundacji: 27 listopada nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Odbyło sie ono ponownie (szybko stało się to tradycją 🙂 ) w Ośrodku Kultury, a na liście gości były między innymi takie osoby jak dr Ola Gabrysiak – przyjaciółka i mentorka Babci Stefanii (elblążanom nie muszę mówić, kim była dr Ola); Iwona Cichalewska – córka Babci Stefanii, wieloletnia tłumaczka; Andre Gasser – prezes fundacji francuskiej, a także członek Zarządu naszej „Nadziei”; Halina Kudzinowska – wieloletnia dyrektor Gimnazjum w Nowym Stawie, Teresa Wanda Król i Anna Sobocińska – lekarki z Poradni Rehabilitacyjnej w Elblągu i inni…  

Dostaliśmy od „wszystkich świętych”zezwolenie na sprowadzanie odzieży używanej. Poza tym Sanepid pozytywnie zaopiniował lokalizację Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w tzw. Organistówce 🙂 – nowostawianie wiedzą, o czym mowa. Powstał gabinet lekarski i gabinet fizykoterapii oraz salonik wypoczynkowy. Wnętrza odnawiał i pięknymi rysunkami ozdabiał Wiesiek Jędrasik „Rumun”.
No i przybył pierwszy transport – aż z Ameryki!!! Ale była sensacja!!! A ile ton do rozładowania – do dziś czuję ten ciężar na plecach 😉 A sklep był w kinie „Jurand”… To były czasy!!! 

Fundacja zaczęła zajmować się także alkoholikami. Powstała idea Klubu Abstynenta „Bartek”.

24 maja 1994 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie:

 • Stefania Zaorska – prezes
 • Barbara Grzelec – sekretarz
 • Wanda Kasztelan – skarbnik
 • Marek Rukat – członek
 • Andre Gasser – członek

7 czerwca podpisano umowę z Fundacją „Pomoc Społeczna SOS”, którą założył Jacek Kuroń

Powstało logo Fundacji. Było dziełem męża Babci Steni, pana Edwarda Zaorskiego. To On stworzył postać dziewczynki z kucykami, o kulach, stojącej w promieniach słońca, otoczoną dłońmi. W Fundacji francuskiej to logo zostało przetworzone na maszynie i dostaliśmy wzorcową postać, razem z odpowiednimi kolorami. Niestety, ze względu na nasze ksero, logo przez długi czas funkcjonowało w świadomości mieszkańców jako kompozycja czarno – biała.
W 2007 na bazie logo powstały „Stefanki” – wręczane rokrocznie sponsorom Fundacji.

Fundacja wzięła udział w III Finale WOŚP.
1 lutego Fundacja podpisała umowę z Malborską Spółdzielnią Mieszkaniową o wynajem lokalu użytkowego przy ul. Westerplatte 2 . Mieścił się tam gabinet rehabilitacyjny.
Pierwsze próby nadania tytułu „HONOROWEGO SPONSORA”. 

Remont pomieszczeń przy ulicy Westerplatte.
W lipcu Fundacja przy współpracy Domu Kultury zorganizowała kiermasz oraz zbiórkę pieniędzy i przedmiotów różnych dla powodzian.

I Bal Dobroczynny – dochód z Balu wyniósł 3.947,77 – a uczestniczyło w nim 55 par. Bal ten zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce”.

19 października nastąpiły zmiany w Zarządzie:

 • Stefania Zaorska – prezes
 • Marek Rukat – wice prezes
 • Wanda Kasztelan – skarbnik
 • Andre Gasser – członek


Dnia 27 listopada 98 r. Fundacja zorganizowała Koncert Charytatywny. Pieniądze uzyskane z aukcji przekazano na operację ortopedyczną dla Patrycji Szydłowskiej.
Lista Sponsorów z tego historycznego koncertu :

 • Wodociągi Nowy Staw
 • Cukrownia Nowy Staw
 • Firma „ Szałach” Nowy Staw
 • Urząd Miasta w Nowym Stawie
 • Andre Gasser z Francji
 • Stowarzyszenie Diakonalne z Niemiec
 • Wanda Kasztelan
 • Rafał Zakrzewski
 • mgr Romański
 • Marek Jendruszewski
 • Jerzy Partyka

Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2 

fundacja.nadzieja2@wp.pl

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56 

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010