Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2

e-mail: fundacja.nadzieja2@wp.pl

82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2

e-mail: fundacja.nadzieja2@wp.pl

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010

  • ZYGMUNT TOMCZONEK – Przewodniczący
  • MARIOLA MILEWSKA – Zastępca Przewodniczącego
  • BARBARA GRZELEC – Sekretarz
  • DARIUSZ KOSTRZEWA – Członek Rady
  • JOLANTA SOBIERAŃSKA – GRENDA – Członek Rady
  • JAKUB UZDOWSKI – Członek Rady
Facebook