Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2

Biuro

82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2
e-mail: fundacja.nadzieja2@wp.pl 

Dane

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56  

Konto

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010 

Zarząd Fundacji

– Marek Rukat – Prezes Fundacji
– Aleksandra Stępniak – Skarbnik
aleksandra.stepniak42@wp.pl
– Marzena Jaroszewska – Sekretarz
mjarosz@wp.eu

Rada Programowa

-Dariusz Kostrzewa – Przewodniczący
– Mariola Milewska – Zastępca Przewodniczącego
– Barbara Grzelec – Sekretarz
– Jolanta Sobierańska – GRENDA – Członek Rady
– Jakub Uzdowski– Członek Rady

Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2 

fundacja.nadzieja2@wp.pl

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56 

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010