"Marzyć bez barier" -
projekt finansowany ze środków
Polsko - Amerykańskiej Funadcji Wolności
w ramach programu "Równać szanse"

Grupa 4