"Marzyć bez barier" -
projekt finansowany ze środków
Polsko - Amerykańskiej Funadcji Wolności
w ramach programu "Równać szanse"

Dokumentacja fotograficzna:)

Nasze spotkania

Warsztaty

A to my przy pracy...

Tu można obejrzeć fotki poszczególnych grup...:)

Zakończenie projektu - spotkanie lokalne, film