Szymon Musiaka

„Nazywam się Szymon Musiaka. Urodziłem się 13 grudnia 1980 r. w Malborku. Szkołę podstawową ukończyłem w Nowym Stawie, liceum ogólnokształcące w Malborku, a studia w Bydgoszczy, gdzie zamieszkałem i podjąłem pracę. 2-go sierpnia 2013 r. uległem wypadkowi motocyklowemu, w wyniku którego odniosłem wiele obrażeń, m.in. wieloodłamowe złamanie kości czaszki, złamanie kręgosłupa na wysokości piersi i inne. Mam amputowaną lewą nogę w połowie uda, wszczepiony symulator serca. Od piersi w dół jestem bezwładny. Abym mógł w miarę samodzielnie funkcjonować, potrzebuję długotrwałej i kosztownej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Jednakże mój skromny dochód i pomoc rodziców są niewystarczające, aby to zapewnić.” – Tyle Szymon, my dopowiadamy, że to syn znanych nauczycieli nowostawskich, którzy wychowali wiele pokoleń uczniów. Prosimy w ich imieniu o pomoc dla Szymona.

Możesz wspomóc naszego podopiecznego 1,5% swojego podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS0000345980 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację… Szymon Musiaka lub wpłacić 1,5% bez podania osoby wskazanej. Wówczas środki przekazane zostaną w dyspozycji Fundacji na cele statutowe.

Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał obdarować kogoś z naszych podopiecznych, można uczynić to wpłacając darowizny na konto fundacji

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie NR:
88 8304 0005 0000 3867 2000 0010
KRS 0000345980

Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2 

fundacja.nadzieja2@wp.pl

REGON: 220931857
NIP: 579 220 95 56 

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010