Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

STEFANKI 2010

Stefanka balowa

"Stefanka" została wylicytowana za najwyższą sumę w trakcie aukcji przeprowadzonej podczas IX Balu "Nadziei".

Osoby indywidualne

Państwo Sitowscy otrzymali "Stefankę" 11 września podczas V Marszu Niepełnosprawnych.

Instytucje

Statuetka została wręczona 11 września podczas V Marszu Niepełnosprawnych.


Stefanki 2015 [Więcej]

Stefanki 2014 [Więcej]

Stefanki 2013 [Więcej]

Stefanki 2012 [Więcej]

Stefanki 2011 [Więcej]

Stefanki 2010 [Więcej]

Stefanki 2009 [Więcej]

Stefanki 1992 - 2007 [Więcej]