Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

STEFANKI 2009

Stefanka balowa

"Stefanka" została wylicytowana za najwyższą sumę w trakcie aukcji przeprowadzonej podczas VIII Balu "Nadziei".

Osoby indywidualne

Państwo Zakrzewscy otrzymali "Stefankę" podczas Festynu Rodzinnego.

Za wieloletnią pracę na rzecz Fundacji i pełnienie funkcji skarbnika.

Stefanka została wylicytowana podczas Koncertu Charytatywnego na rzecz Patryka Murdza.


Stefanki 2015 [Więcej]

Stefanki 2014 [Więcej]

Stefanki 2013 [Więcej]

Stefanki 2012 [Więcej]

Stefanki 2011 [Więcej]

Stefanki 2010 [Więcej]

Stefanki 2009 [Więcej]

Stefanki 1992 - 2007 [Więcej]