Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

SZYMON MUSIAKA - "Nazywam się Szymon Musiaka. Urodziłem się 13 grudnia 1980 r. w Malborku. Szkołę podstawową ukończyłem w Nowym Stawie, liceum ogólnokształcące w Malborku, a studia w Bydgoszczy, gdzie zamieszkałem i podjąłem pracę.
2-go sierpnia 2013 r. uległem wypadkowi motocyklowemu, w wyniku którego odniosłem wiele obrażeń, m.in. wieloodłamowe złamanie kości czaszki, złamanie kręgosłupa na wysokości piersi i inne. Mam amputowaną lewą nogę w połowie uda, wszczepiony symulator serca. Od piersi w dół jestem bezwładny.
Abym mógł w miarę samodzielnie funkcjonować, potrzebuję długotrwałej i kosztownej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Jednakże mój skromny dochód i pomoc rodziców są niewystarczające, aby to zapewnić." - Tyle Szymon, my dopowiadamy, że to syn znanych nauczycieli nowostawskich, którzy wychowali wiele pokoleń uczniów. Prosimy w ich imieniu o pomoc dla Szymona.


Jeśli zechcecie wesprzeć Szymona, wpłaty na konto Fundacji prosimy dokonywać z dopiskiem "DLA SZYMONA MUSIAKA"