Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

STEFANKI 2008

Stefanka balowa

"Stefanka" została wylicytowana za najwyższą sumę w trakcie aukcji przeprowadzonej podczas VII Balu "Nadziei".

Firmy

Statuetka została wręczona 11 lipca 2008 podczas Żuławskiego Jarmarku Rozmaitości w Jantarze.

Osoby indywidualne

Państwo Grzelec otrzymali "Stefankę" podczas III Powiatowego Marszu Niepełnosprawnych.


Stefanki 2015 [Więcej]

Stefanki 2014 [Więcej]

Stefanki 2013 [Więcej]

Stefanki 2012 [Więcej]

Stefanki 2011 [Więcej]

Stefanki 2010 [Więcej]

Stefanki 2009 [Więcej]

Stefanki 1992 - 2007 [Więcej]