Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

ZUZIA MILEWSKA

Data urodzenia: 2002r.
Stan chorobowy: Zuzia urodziła się jako wcześniak w 26 tygodniu ciąży z wagą 710 gr. Ma wodogłowie pokrotoczne, dziecięće porażenie mózgowe i padaczkę. Lekarze przez 3 miesiące walczyli o jej życie. Przeszła operację wszczepienia zastawki otrzewnowo - komorowej.
Aktualnie Zuzia nie chodzi, ale mówi pojedyncze słowa. Emocjonalnie i umysłowo rozwija się bardzo dobrze. Rodzina ma znią świetny kontakt. Dziewczynka doskonale rozumie, co się do niej mówi. Jest żywą, pogodną i uśmiechniętą dziewczynką.
Wymaga rehabilitacji ruchowej i społecznej.


Nasze dzieci