Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

SZYMON

Szymek jest 19 miesięcznym pogodnym chłopcem. Niedotlenienie okołoporodowe. Reanimowany i zaintubowany po urodzeniu - stan ogólnie ciężki. Porażenie czterokończynowe.


Nasze dzieci