Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

PATRYCJA

Data urodzenia: 22 sierpnia 2000r.
Stan chorobowy: hipertrofia - poród przedwczesny - 7 pkt; zaburzenia napięcia mięśniowego w KKD
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Nowym Stawie, klasa II
Wolny czas: gry komputerowe, zabawa lalkami i klockami, oglądanie bajek


Nasze dzieci