Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

MARECZEK

Data urodzenia: 9 czerwca 2004r.
Stan chorobowy: wcześniactwo
Wolny czas: zabawy klockami


Nasze dzieci