Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

KLAUDIA

Data urodzenia: 20 lipca 2004r.
Stan chorobowy: zamartwica - cięcie cesarskie - 3 pkt.
Szkoła: Przedszkole miejskie w Nowym Stawie, grupa 4 - latków
Wolny czas: zabawa lalkami, oglądanie bajek


Nasze dzieci