Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

IZA

Data urodzenia: 22 września 1999r.
Stan chorobowy: po zapaleniu mózgu
Szkoła: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Jezierniku
Wolny czas: słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej


Nasze dzieci