Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

DAMIAN


Nasze dzieci