Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

ARTUR

Stan chorobowy: Wcześniactwo. Choroba Recklinghausena. Opóźnienie rozwoju psycho-motorycznego.


Nasze dzieci