Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na scieżaj otworzyć wrota —
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.
Jan Kasprowicz


2007 2008 2009 2010 2011 2012