Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

SERCA DWA... A NAWET WIĘCEJ :)

Bal powoli odchodzi do historii, czas więc na podziękowania dla tych, którzy przyczynili się w największym stopniu do tego, że w ogóle mógł się odbyć. Czas na spotkanie z wolontariuszami, żeby powiedzieć gorąco: "DZIĘKUJEMY!!!"


2007 2008 2009 2010 2011 2012