button

Postanowiliśmy wspomóc ratowników medycznych i wyposażyć ich w sprzęt do dezynfekcji karetek. Urządzenie kosztuje 19 680,00 zł. Szczegółowe informacje o kupowanym sprzęcie tutaj

Przeznaczamy na ten cel 10 000,00 zł z własnych środków. Brakuje nam 9 680,00 zł. Przyłącz się i pomóż nam zebrać pozostałą kwotę !!!

Jeżeli ktoś chce się włączyć do naszej akcji, to prosimy o dowolną wpłatę na nasze konto z dopiskiem “Dla ratowników”. Jeżeli suma wpłat przekroczy koszt zakupu urządzenia do dezynfekcji, to w uzgodnieniu z dyrektorem szpitala zakupimy następne potrzebne ratownikom rzeczy. Jeżeli wpłaty nie pokryją tego kosztu, to my sami dopłacimy brakującą kwotę.

Osoby zainteresowane pomocą w zakupie urządzenia, mogą wpłacać pieniądze na konto w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie, na numer: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010. Z dopiskiem “Dla ratowników”.

Facebook